Please Wait
Cover 'Dit huis is een thuis'
Please Wait
Cardo (15): ‘Ik kan gemakkelijk van de ene naar de andere cultuur overstappen’
Please Wait
Cardo woont bij zijn pleegouders
Please Wait
Soo Jin (17): ‘Mijn naam hoort bij mij en mijn identiteit’
Please Wait
Soo Jin woont bij haar adoptiemoeder
Please Wait
Andrews (17): 'We moeten ons meer in elkaar verdiepen'
Please Wait
Andrews woont in een gezinshuis
Please Wait
Ayron (19): ‘Al mijn vrienden zijn blank, ik ben de enige blakaman’
Please Wait
Ayron woont bij zijn pleegouders
Please Wait
Baran en Sandokan (16): ‘Hier in huis is ruimte voor onze afkomst’
Please Wait
Baran en Sandokan wonen bij hun pleegouders
Please Wait
Cisarlin (16): ‘Ik ben Nederlander én latina’
Please Wait
Cisarlin woont in een gezinshuis
Please Wait
Hanna (16): ‘Ik heb een land extra en dat heeft niet iedereen’
Please Wait
Hanna woont bij haar adoptieouders
Please Wait
Jendrick (16): ‘Mijn leven is hier, in mijn pleeggezin’
Please Wait
Jendrick woont bij zijn pleegouders
Please Wait
Naomi (16): ‘Guinee is een deel van mij’
Please Wait
Naomi woont bij haar pleegouders
Please Wait
Raishellon (18): ‘Ik ben niet meer bezig met cultuurverschillen’
Please Wait
Raishellon woont bij zijn pleegouders
Please Wait
Robin (18): ‘Nederland is mijn land, mijn thuis’
Please Wait
Robin woont bij zijn adoptieoduers
Please Wait
Thom (15): ‘Ik ben een Nederlander met een beetje extra’
Please Wait
Thom woont bij zijn adoptieouders
Please Wait
Xiu woont bij haar adoptieouders
Please Wait
Xiu (19): ‘Ik ben met een nuchtere, Nederlandse mindset opgevoed’
Please Wait
Wantz woont bij zijn adoptieouders
Please Wait
Wantz (16): ‘Ik val niet tussen twee culturen, ik héb gewoon twee culturen’
Please Wait
Sheba woont bij haar pleegouders
Please Wait
Sheba (20): ‘Ik wil de Antilliaanse cultuur leren kennen’
Please Wait
Yinn woont bij haar adoptieouders
Please Wait
Yinn (17): ‘Ik krijg de vrijheid om mijn Taiwanese achtergrond te ontdekken’